• Εγγραφείτε στο δελτίο νέων μας

English

  • Sign up in our newsletter

Photo gallery

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς είναι δομή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Εντάσσεται χωροταξικά και διοικητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης υλοποιεί δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για το Περιβάλλον και την Αειφορία».

Δημιούργησε και υποστηρίζει Ομάδα Εθελοντών για το Περιβάλλον και διαθέτει Δανειστική Βιβλιοθήκη για μαθητικές περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων του νομού Κιλκίς και τους εθελοντές του Κέντρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Προσφορές Εμπειρίας

Log in

create an account