• Εγγραφείτε στο δελτίο νέων μας

English

  • Sign up in our newsletter

Photo gallery

Ορνιθοπαρατήρηση στη Λίμνη Δοϊράνη

Η λίμνη Δοϊράνη περιβάλλεται από καλαμώνες (Phragmites) και παραποτάμιο δάσος. Η περιοχή είναι προσκείμενη στη περιοχή 010 της ΠΓΔΜ. 90 στρ. της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελούν Προστατευόμενο Μνημείο της Φύσης (Δάσος Βελανιδιάς και Φράξου Μουριών).

Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για διαχειμάζοντα υδρόβια. Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα, Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος.

Θέματα διατήρησης
Οι κύριες απειλές στην περιοχή προέρχονται από την εντατικοποίηση της γεωργίας και την προκύπτουσα υπεράντληση των υδάτων, τη μόλυνση και το κυνήγι. Η στάθμη του νερού έχει πέσει τα τελευταία χρόνια λόγω της υδροληψίας (επιφανειακής και υπόγειας) για άρδευση ('Άλλες' απειλές). Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης. Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αποστραγγίσεις (υψηλή), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (υψηλή), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (μέτρια), άλλη (υψηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (άγνωστη)

Ενδιαιτήματα
Τεχνητά τοπία (Καλλιεργήσιμη γη), Δάση και δασικές εκτάσεις (Αλλουβιακά (υδρόφιλα) και υδροχαρή δάση και θαμνώνες), Θαμνώνες (Θάμνοι), Υγρότοποι (Θίνες και αμμώδεις παραλίες, Στάσιμα γλυκά νερά, Παρυδάτια βλάστηση)

Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Χαμηλό, Διεθνές: Κανένα

 

Πηγή Στοιχείων ΣΠΠΕ: Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας Copyright © Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα. Από το 1982 εργάζεται με σκοπό να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο.

Γιατί τα πουλιά;
Τα πουλιά είναι σημαντικοί δείκτες της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και δείκτες της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Προσφορές Εμπειρίας

Log in

create an account