• Εγγραφείτε στο δελτίο νέων μας

English

  • Sign up in our newsletter

Photo gallery

Γαλλικός ποταμός

Ο «Έχων δώρα», ο Εχέδωρος ή Γαλλικός ποταμός πηγάζει από τον ορεινό όγκο των Κρουσίων (Όρος Δύσωρο) και κατευθυνόμενος νότια εκβάλει στον Θερμαϊκό κόλπο κοντά στο Καλοχώρι. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Το όνομά του Χείδωρος ή Εχέδωρος (Χείδωρον: ο έχων δώρα) οφείλεται στην παρουσία ψηγμάτων προσχωματικού χρυσού, ανάμεσα στον όγκο των υλικών που συμπαρασύρει. Μαρτυρείται ήδη από τον Ηρόδοτο, ότι ο Αλέξανδρος ο Α', στήριζε την οικονομική του ισχύ σε μεταλλεία κοντά στο όρος Δύσωρο (Κρούσια). Αναλύσεις δειγμάτων χρυσού από αντικείμενα που βρέθηκαν σε ανασκαφές, απέδειξαν ότι οι αρχαίοι εκμεταλλεύονταν συστηματικά τα χρυσοφόρα κοιτάσματα του Γαλλικού.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συντεταγμένες: 40.887136, 22.896547
Show Street View

Προσφορές Εμπειρίας

Log in

create an account